Giá chính thức Toyota Hilux REVO 2022, mẫu mới và cải tiến, tất cả 56 mẫu phụ 554.000

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2F1LzAvdWQvMTYvODQ0NTEvNjYzNDI1LmpwZw

Giá bán chính thức Toyota Hilux REVO 2022 (Toyota Hilux Revo 2022) được chia thành các dòng xe Standard Cab, Prerunner / 4×4, Z-Edition, ROCCO và GR Sport, tổng cộng có 56 mẫu xe con, giá từ 554.000 – 1.324.000 triệu đồng

Giá xe Toyota Hilux REVO tiêu chuẩnGiá xe Toyota Hilux REVO tiêu chuẩn

Giá xe Toyota Hilux REVO 2022 Tiêu chuẩn

 • 2.4 Vào cửa (không đón khách) giá 554.000 triệu đồng
 • 2.4 Nhập cảnh AT (không đón khách) giá 604.000 triệu đồng
 • 2.4 Entry (loại bánh ngắn) giá 594.000 triệu đồng
 • 2.4 Giá vào cửa 594.000 triệu đồng
 • 2.4 Nhập AT giá 644.000 triệu đồng
 • 2,8 Giá vào cửa 609,000 triệu đồng
 • 2.8 Lối vào 4×4 giá 714.000 triệu đồng
 • 2.8 Nhập AT 4×4 giá 766.000 triệu đồng

Lưu ý: Mẫu xe Cab tiêu chuẩn, thân màu trắng, Super White II, giảm giá 7.000 triệu đồng cho tất cả các mẫu xe phụ.

Giá xe Toyota Hilux REVO 2022Giá xe Toyota Hilux REVO 2022

Giá Toyota Hilux REVO 2022 Prerunner / mẫu xe 4×4

 • Smart Cab Prerunner 2.4 Giá vào cửa 740.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 Entry AT giá 790.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 Mid giá 804.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 Mid AT giá 854.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.4 Mid 4×4 giá 904.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.8 High 4×4 giá 1.001.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Giá vào cửa 841.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Entry AT giá 891.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Mid giá 891.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Mid AT giá 941.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Giá cao 982.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 High AT giá 1,032,000 triệu đồng
 • Double Cab 2.4 Mid giá 1,005,000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 Cao giá 1.157.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 High AT giá 1.207.000 triệu đồng

Giá xe Toyota Hilux REVO Z-EditionGiá xe Toyota Hilux REVO Z-Edition

Giá xe Toyota Hilux REVO 2022 Z Edition

 • Smart Cab Z Edition 2.4 Giá vào cửa 629.000 triệu đồng
 • Smart Cab Z Edition 2.4 Nhập AT giá 679.000 triệu đồng
 • Smart Cab Z Edition 2.4 Mid, giá 700.000 triệu đồng.
 • Smart Cab Z Edition 2.4 Mid AT giá 750.000 triệu đồng
 • Double Cab Z Edition 2.4 Giá vào cửa 699.000 triệu đồng
 • Double Cab Z Edition 2.4 Nhập AT giá 739.000 triệu đồng
 • Double Cab Z Edition 2.4 Mid giá 765.000 triệu đồng
 • Double Cab Z Edition 2.4 Mid AT giá 805.000 triệu đồng

Giá xe Toyota Hilux REVO ROCCOGiá xe Toyota Hilux REVO ROCCO

Giá xe Toyota Hilux REVO 2022 ROCCO

 • Smart Cab Prerunner 2.4 Rocco AT giá 971.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.8 Rocco AT 4×4 giá 1.121.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Rocco AT giá 1.096.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 Rocco AT 4×4 giá 1.281.000 triệu đồng

Lưu ý: Thân máy màu đỏ với Màu đỏ cảm xúc và màu trắng Bạch kim Ngọc trai trắng thêm 10.000 triệu đồng

Giá xe Toyota Hilux REVO GR SportGiá xe Toyota Hilux REVO GR Sport

Giá xe Toyota Hilux REVO 2022 GR Sport

 • Double Cab 2.8 GR Sport AT giá 1.324.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 GR Sport AT 4×4 giá 889.000 triệu đồng

Lưu ý: Thân máy màu đỏ với Màu đỏ cảm xúc và màu trắng Bạch kim Ngọc trai trắng thêm 10.000 triệu đồng

Giá xe Toyota Hilux REVO 60th Anniversary ModelGiá mẫu xe kỷ niệm 60 năm Toyota Hilux REVO

Giá Toyota Hilux REVO 2022 Mẫu kỷ niệm 60 năm

 • Smart Cab 2.4 Mid giá 720.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.4 Mid AT giá 770.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 Mid giá 824.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 Mid AT giá 874.000 triệu đồng
 • Smart Cab Prerunner 2.4 ROCCO AT giá 991.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.4 Mid 4×4 AT giá 924.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.8 High 4×4 giá 1.021.000 triệu đồng
 • Smart Cab 2.8 Rocco AT 4×4 giá 1.141.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.4 Mid giá 785.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.4 Mid AT giá 825.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Mid giá 911.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Mid AT giá 961.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Giá cao 1.002.000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 High AT giá 1,052,000 triệu đồng
 • Double Cab Prerunner 2.4 Rocco AT giá 1.116.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 Mid 4×4 giá 1.025.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 High 4×4 giá 1.177.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 High AT 4×4 giá 1.227.000 triệu đồng
 • Double Cab 2.8 Rocco AT 4×4 giá 1.301.000 triệu đồng

màu sắc

Toyota Hilux REVO, mẫu cải tiến mới năm 2022, có 9 màu

 • Mica xanh lam đậm
 • Màu đỏ màu đỏ cảm xúc
 • Màu xanh lá cây đồng ôxít kim loại
 • Bạch kim ngọc trai
 • Kim loại bạc
 • Màu xám đậm kim loại
 • Đen Thái độ Mica đen
 • Trắng siêu trắng
 • Màu trắng với mái đen Bạch kim Trắng ngọc trai Mái đen (chỉ dành cho mẫu xe 60 năm)

Related posts